Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka vid sammanstötning mellan en roro-färja och en bogserbåt i Stillerydshamnen, Karlshamn

S-50/21
Händelsedatum: 2021-03-08

I samband med att fartyget FINLANDIA SEAWAYS skulle lägga till i Stillerydshamnen, Karlshamn, törnade akterdelen av fartyget emot bogserbåten ATLE som utgjorde en del av ett mudderverksekipage som utförde arbete i hamnen. Sammanstötningen medförde att styrhytten på bogserbåten slets bort. En besättningsman som befann sig i bogserbåtens maskinrum vid sammanstötningen lyckades ta sig upp ur maskinrummet utan skador.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Björn Ramstedt


Skriv ut