Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka med en lotsbåt i Brofjorden, Bohuslän

S-42/20
Händelsedatum: 2020-01-21

Lotsbåten PILOT 740, SEFG, var på väg tillbaka till Brofjorden efter bordningsuppdrag. Det var grov akterlig sjö när lotsbåten plötsligt dök ned i en vågdal och skar cirka 90 grader ur kurs och fick kraftig slagsida åt styrbord. Då lotsbåtens för försvann ned under vattenytan gick framfarten hastigt ned till nästan noll. När lotsbåten rätat upp sig något gav befälhavaren mer gas och styrbordsroder för att komma ur situationen.

Samtliga ombord klarade sig utan skador. Lotsbåten fick dock materiella skador samt vatteninträngning i maskinrummet.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Daniel Söderman

Nytt i utredningen


2021-04-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2021-03-02 Slutrapport
Slutrapport RS 2021:02

Skriv ut