Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn

S-244/22
Händelsedatum: 2022-08-19

En matros klämdes mellan två lastbilar i samband med lastning i Trelleborgs hamn. Matrosen skadades allvarligt.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Per Jakobsson

Nytt i utredningen


2024-02-01 SHK:s bedömning av TT-Line GmbH & CO.KG:s rekommendationssvar
2024-02-01 Rekommendationssvar från TT-Line GmbH & CO.KG (endast engelsk text)
2024-02-01 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2024-02-01 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2024-02-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-09-08 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:11

Skriv ut