Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i samband med lastning i Trelleborgs hamn

S-244/22
Händelsedatum: 2022-08-19

En matros klämdes mellan två lastbilar i samband med lastning i Trelleborgs hamn. Matrosen skadades allvarligt.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Per Jakobsson

Nytt i utredningen


2023-09-08 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:11

Skriv ut