Tillbud till kollision mellan fartygen PHOENIX II och TERNVAG syd Vinga

S-116/16
Händelsedatum: 2016-07-14

En närsituation uppstod mellan fartygen PHOENIX II och TERNVAG syd Vinga strax efter att lots debarkerat PHOENIX II.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2017-11-16 Sammanfattning och rekommendationer
2017-07-05 Slutrapport
Slutrapport RS 2017:04

Skriv ut