SARA - brand ombord - Resö hamn, Bohuslän

S-226/14
Händelsedatum: 2014-12-29

En brand inträffade ombord på fiskebåten Sara i Resö hamn i Bohuslän.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2016-07-14 SHK:s bedömning av Transportstyrelsen kompletterande rekommendationssvar
2016-07-14 Kompletterande rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-14 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-07-14 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-14 Sammanfattning och rekommendationer
2015-04-10 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:01

Skriv ut