PAMPUS – Grundstötning utanför Hörnefors

S-37/24
Händelsedatum: 2024-02-12

Två bogserfartyg förflyttade en pråm från Norrbyskär mot Holmsund. Förflyttningen skedde delvis i is. Det ena bogserfartyget, PAMPUS, växlade mellan att hjälpa till att dra pråmen och att bryta isen. Efter att PAMPUS gått före och brutit upp en isränna och var på väg tillbaka till pråmen, grundstötte PAMPUS och fick kraftig slagsida. På grund av slagsidan trängde vatten in, bl.a. genom fartygets avluftningar och svanhalsar. En okänd mängd diesel tros ha läckt ut. Besättningen övergav fartyget och satte sig i säkerhet på det andra bogserfartyget. Fartyget fylldes därefter med vatten och ställde sig på grundet där det förblev tills bärgning kunde genomföras.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Per Jakobsson


Skriv ut