Olycka med Kustbevakningens ribbåt KBV 428 i Stockholms skärgård

S-170/16
Händelsedatum: 2016-10-08

I samband med ett sjöräddningsuppdrag tog KBV:s ribbåt KBV 428 in vatten, sjönk och blev stående på botten i ett grundområde med ett vattendjup på ca 0,5-1,0 meter. Ingen person skadades.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2017-11-16 Sammanfattning och rekommendationer
2017-06-27 Slutrapport
Slutrapport RS 2017:03

Skriv ut