Olycka med en RIB-båt utanför Nacka

S-48/17
Händelsedatum: 2016-08-25

En RIB-båt med betalande passagerare ombord lämnade Nacka och ökade hastigheten när man passerade ut ur ett område med fartrestriktioner. När båten manövrerades genom vågsvallet från ett passerande passagerarfartyg, kom landningen att bli hårdare än avsett, varvid en passagerare drabbades av skador i ryggen och fick föras till sjukhus.

Händelsen inträffade den 25 augusti 2016 men anmäldes till SHK den 13 mars 2017.Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2019-12-19 SHK:s bedömning av rederi Öppet Havs rekommendationssvar
2019-12-19 SHK:s bedömning av Näringsdepartementets rekommendationssvar
2019-12-19 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2019-12-19 Rekommendationssvar från rederiet Öppet Hav
2018-09-17 Rekommendationssvar från Näringsdepartementet
2018-09-17 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2018-05-11 Sammanfattning och rekommendationer
2018-03-12 Slutrapport
Slutrapport RS 2018:03

Skriv ut