Närsituation mellan fiskefartyg och ro-ro-passagerarfartyg utanför Strömstad

S-215/14
Händelsedatum: 2014-11-30

I farleden ut från Strömstad inträffade en närsituation mellan det ingående fiskefartyget TITANIA, och ro-ro-passagerarfartyget BOHUS, som var på utgående.

BOHUS låg långt ute på babords sida i farleden och trots försök till undanmanöver passerade fartygen varandra på ett avstånd av bara något tiotal meter.

Haverikommission har bedömt händelsen som ett tillbud till en mycket allvarlig sjöolycka.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2017-06-20 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2017-06-20 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-06-20 Sammanfattning och rekommendationer
2015-11-17 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:10

Skriv ut