Mycket allvarlig sjöolycka vid Torshamnen i Göteborg

S-44/21
Händelsedatum: 2021-03-01

En mindre arbetsbåt skulle förtöja mellan två bropelare under en låg bro vid Torshamnen i Göteborg. Föraren närmade sig med låg fart och skulle stoppa upp och få in aktern åt styrbord. När backväxeln skulle läggas i brast överföringen mellan gasreglage och backslag, varvid framväxeln förblev i. Detta medförde att effekten blev den rakt motsatta. Istället för att bromsa upp och få aktern åt styrbord ökades farten och båten gjorde en kraftig gir. En person blev klämd till döds mellan båtens styrhytt och brospannet.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Daniel Söderman

Nytt i utredningen


2023-02-27 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2023-02-27 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2022-02-21 Sammanfattning och rekommendationer
2022-02-08 Slutrapport
Slutrapport RS 2022:01

Skriv ut