Mycket allvarlig sjöolycka med fartyget SEAWORKER i Karlskrona skärgård

S-206/21
Händelsedatum: 2021-08-17

Under en färd från Utklippan till Karlskrona gick en 13 meter lång arbetsbåt hårt på grund vid Bredbådan i Karlskrona skärgård. De två besättningsmännen fick räddas från fartyget med helikopter. Fartyget kunde bärgas först efter flera dagar och hade då slagits sönder mot grundet.Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman


Skriv ut