Mycket allvarlig sjöolycka med en livbåt vid Frihamnen, Stockholm

S-76/21
Händelsedatum: 2021-04-12

Vid ett övningscenter för sjösäkerhet genomförde sex kursdeltagare och en instruktör övningsmoment i en livbåt. I samband med att två av kursdeltagarna skulle byta plats med varandra som rorgängare fick livbåten en mycket snabb och kraftig slagsida och vattenfylldes genom en av de öppna sidoluckorna i livbåtens överbyggnad. Två personer hamnade omedelbart i vattnet medan övriga kunde ta sig ut och upp på livbåtens överbyggnad. Två båtar som befann sig helt i närheten kom till undsättning och kunde evakuera eleverna och instruktören och därefter bogsera livbåten tillbaka till centret.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman


Skriv ut