Mycket allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Nogersund, i Blekinge län

S-84/21
Händelsedatum: 2021-04-25

Den 25 april 2021 uppstod en brand i maskinrummet på fiskebåten KINGSTON. Besättningen kunde evakueras till en annan båt och klarade sig utan skador. Branden orsakade dock omfattande strukturella skador på fiskebåten.


Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Björn Ramstedt


Skriv ut