Mycket allvarlig sjöolycka i Bornholmsgattet

S-308/21
Händelsedatum: 2021-12-13

Händelsen utreds gemensamt av haverikommissionerna i Storbritannien, Danmark och Sverige.

Fraktfartyget SCOT CARRIER, registrerat i Storbritannien, och fraktfartyget KARIN HØJ, registrerat i Danmark, kolliderade med varandra. Kollisionen inträffade mellan Bornholm och Sandhammaren i Skåne. En besättningsman på det danska fartyget omkom och en saknas.

Den svenska delen av utredningsarbetet är fokuserat på räddningsinsatsen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare i Sverige
Tomas Ojala


Skriv ut