Mycket allvarlig olycka med arbetsbåt vid Gubbseleforsen i Vilhelmina, Västerbottens län

S-279/21
Händelsedatum: 2021-11-02

Efter avslutat arbete skulle två personer transportera sig över älven med sin arbetsbåt. Under färden kolliderade båten med ett föremål och kontrollen förlorades. Båten drev med strömmen ner i forsen och slog runt. En person lyckades ta sig iland. En person omkom.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2023-05-23 SHK:s bedömning av Vattenfall Vattenkrafts AB:s rekommendationssvar
2023-05-23 SHK:s bedömning av Arbetsmiljöverkets rekommendationssvar
2023-05-23 Rekommendationssvar från Arbetsmiljöverket
2023-05-23 Rekommendationssvar från Vattenfall Vattenkraft AB
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2022-11-21 Slutrapport
Slutrapport RS 2022:08

Skriv ut