M/V ASKOE- Grundstötning vid Hässelby Strand

S-205/16
Händelsedatum: 2016-12-09

Lastfartyget ASKOE grundstötte vid Hässelby holme och fick skador under vattenlinjen som resulterade i vatteninträngning. Fartyget var därefter i behov av bogsering samt assistans från land. Ingen person skadades. Såvitt känt uppkom inte heller några miljöskador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Dennis Dahlberg

Nytt i utredningen


2018-05-14 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2018-05-14 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-11-16 Sammanfattning och rekommendationer
2017-11-15 Slutrapport
Slutrapport RS 2017:05

Skriv ut