Grundstötning med segelfartyget ZJAWA IV vid Falsterbo Rev

S-203/16
Händelsedatum: 2016-12-05

Segelbåten ZJAWA IV var på väg till Polen när den gick på grund vid Falsterbo Rev. Hela besättningen på nio man fick evakueras.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2018-08-15 SHK:s bedömning av Urzad Morski w Gdyni:s rekommendationssvar
2017-12-05 Sammanfattning och rekommendationer
2017-12-01 Slutrapport
Slutrapport RS 2017:06

Skriv ut