Grundstötning med lastfartyget STERNÖ i Göta Älv

S-39/17
Händelsedatum: 2017-02-24

Lastfartyget STERNÖ, lastat med spannmål, var på väg söderut i Göta Älv. Under natten till den 24 februari 2017 grundstötte fartyget i närheten av Ströms sluss i Lilla Edet. Trots att fartyget tog in vatten kunde det manövreras in till ledverket vid sidan av farleden. Fartyget fick kraftig slagsida och sjönk. Inga personer skadades vid händelsen.

SHK har inlett en utredning av händelsen.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Mikael Sjölund

Nytt i utredningen


2019-12-19 SHK:s bedömning av Södra Bohusläns räddningstjänstförbunds rekommendationssvar
2019-12-19 SHK:s bedömning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps rekommendationssvar
2019-12-19 SHK:s bedömning av Länsstyrelsen i Västra Götalands läns rekommendationssvar
2018-09-11 Rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2018-09-11 Rekommendationssvar från Länsstyrelsen i Västra Götalands län
2018-05-11 Sammanfattning och rekommendationer
2018-02-23 Slutrapport
Slutrapport RS 2018:02

Skriv ut