Förlisning av fiskefartyget SOLVÅG AV GLOMMEN vid Skagen

S-168/13
Händelsedatum: 2013-12-08

Förlisning av fiskefartyget SOLVÅG AV GLOMMEN vid Skagen.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2016-07-14 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2016-07-14 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2016-07-14 Sammanfattning och rekommendationer
2015-05-29 Slutrapport
Slutrapport RS 2015:05

Skriv ut