Förlisning av fiskefartyget RANDI i Hanöbukten

S-122/13
Händelsedatum: 2013-08-25

Förlisning av fiskefartyget RANDI i Hanöbukten.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2015-08-20 Sammanfattning
2014-12-10 Slutrapport
Slutrapport RS 2014:10

Skriv ut