Förlisning av fiskefartyget PATRICIA II öster om Torhamns udde i Blekinge

S-83/16
Händelsedatum: 2016-05-28

Fiskefartyget PATRICIA II förliste under fiske. Fiskaren räddades ur vattnet av en sjö- och flygräddningshelikopter från Sjöfartsverket.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Rikard Sahl

Nytt i utredningen


2018-01-24 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2018-01-24 SHK:s bedömning av Sjöfartsverkets rekommendationssvar
2017-11-17 Rekommendationssvar från Sjöfartsverket
2017-11-16 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2017-11-16 Sammanfattning och rekommendationer
2017-05-12 Slutrapport
Slutrapport RS 2017:02

Skriv ut