FINNPARTNER - Tillbud till mycket allvarlig sjöolycka i Norra Hamnen, Malmö

S-253/23
Händelsedatum: 2023-12-17

Efter att fartyget FINNPARTNER hade kolliderat med en pir i Norra Hamnen i Malmö gick en besättningsmedlem ner på piren för att kontrollera skadorna. Piren, som underminerats vid händelsen, gav då vika och besättningsmedlemmen följde med ner i vattnet. Besättningsmedlemmen fick hjälp att ta sig upp ur vattnet av personal som råkade befinna sig i närheten.


Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Jörgen Zachau


Skriv ut