Dödsolycka ombord på ett lastfartyg utanför Oxelösund/Landsort, Nynäshamn

S-62/21
Händelsedatum: 2021-03-25

I samband med arbete på fartyget NATALY, som låg för ankar, har en besättningsman påträffats livlös i nedgången till fartygets lastrum. Vid ankomst till sjukhus konstaterades att besättningsmannen var avliden. Fartyget var vid tillfället lastat med träflis.Ordförande
Jenny Ferm
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2022-05-02 Sammanfattning och rekommendationer
2022-03-02 Slutrapport
Slutrapport RS 2022:02

Skriv ut