DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma

S-89/13
Händelsedatum: 2013-06-13

DANA – brand med åtföljande övergivande av fartyg i sjön – utanför Lomma, Skåne län.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2015-07-17 Sammanfattning och rekommendationer
2015-07-17 SHK:s ställningstagande av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2015-03-02 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2014-10-13 Slutrapport
Slutrapport RS 2014:07

Skriv ut