Brand på fartyget NORDLAND vid Gåsungarnas vindkraftpark i Vänern

S-251/22
Händelsedatum: 2022-09-11

Brand uppstod på ett mindre arbetsfartyg. Besättningen evakuerade till en intilliggande båt. Fartyget totalförstördes vid branden och förliste.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman

Nytt i utredningen


2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer (endast engelsk text då rapporten är en kortrapport)
2022-12-20 Slutrapport
Slutrapport RS 2022:09

Skriv ut