Brand på fartyget NORDLAND vid Gåsungarnas vindkraftpark i Vänern

S-251/22
Händelsedatum: 2022-09-11

Brand uppstod på ett mindre arbetsfartyg. Besättningen evakuerade till en intilliggande båt. Fartyget totalförstördes vid branden och förliste.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Daniel Söderman


Skriv ut