Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län

S-302/21
Händelsedatum: 2021-12-04

Den 4 december 2021 uppstod en brand i lasten bestående av trävirke på bulkfartyget Almirante Storni. Delar av lasten har förstörts i branden. En omfattande räddningsinsats har genomförts. Inga personskador har uppstått i samband med händelsen.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2023-06-02 SHK:s bedömning av Kustbevakningens rekommendationssvar
2023-06-02 Rekommendationssvar från Kustbevakningen
2023-06-02 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2023-06-02 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2023-06-02 SHK:s bedömning av Landsbygds- och infrastrukturdepartementets rekommendationssvar
2023-06-02 Rekommendationssvar från Landsbygds- och infrastrukturdepartementet
2023-03-01 Sammanfattning och rekommendationer
2023-01-18 Pressmeddelande
2023-01-18 Slutrapport
Slutrapport SHK 2023:01
2021-12-10 Kontaktinformation i utredningen av branden på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI

Skriv ut