Brand på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI utanför ön Vinga, Västra Götalands län

S-302/21
Händelsedatum: 2021-12-04

Den 4 december 2021 uppstod en brand i lasten bestående av trävirke på bulkfartyget Almirante Storni. Delar av lasten har förstörts i branden. En omfattande räddningsinsats har genomförts. Inga personskador har uppstått i samband med händelsen.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2021-12-10 Kontaktinformation i utredningen av branden på bulkfartyget ALMIRANTE STORNI

Skriv ut