Brand ombord på passagerarfartyget STENA SCANDICA

S-236/22
Händelsedatum: 2022-08-29

Utreds av Danmark.

Den 29 augusti 2022 bröt en brand ut på bildäck på passagerarfartyget STENA SCANDICA som var på väg från Nynäshamn, Sverige, till Ventspils, Lettland. Fartygets besättning kunde släcka branden och inga personer kom till skada. Fartygets elsystem och manövreringsförmåga påverkades av händelsen och fartyget drev i flera timmar innan maskinerna åter kunde startas. Fartyget kunde därefter för egen maskin återvända till Nynäshamn.

Sverige har bistått i utredningsarbetet.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare i Sverige
Per Jakobsson

Nytt i utredningen


2023-09-06 Slutrapport
Slutrapport - Danmarks haverikommission (endast engelsk text)

Skriv ut