Brand ombord på bogserfartyget ZEUS

S-174/15
Händelsedatum: 2015-09-23

Utredningen leds av: Polen

Den 23 september 2015 utbröt en brand ombord på det polska bogserfartyget ZEUS som låg vid kaj I Sölvesborgs hamn. Fartyget hade en besättning bestående av sju personer, varav fyra omkom i branden. Statens haverikommission har beslutat att utreda olyckan och har kommit överens med sin polska motsvarighet, State Commission on Maritime Accident Investigation, att den polska myndigheten ska leda utredningen.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare i Sverige
Jörgen Zachau

Nytt i utredningen


2017-02-28 Översättning av de delar i den engelska rapporten som rör räddningstjänst och rekommendationer. I övrigt hänvisas till den Engelska slutrapporten.
2017-02-17 Slutrapport
Slutrapport 46/15 Zeus (Endast engelsk version från State Marine Accident Investigation Commission- Polen)

Skriv ut