Allvarlig sjöolycka med en fiskebåt utanför Hönö, Bohuslän

S-103/20
Händelsedatum: 2020-06-05

Fiskefartyget KARLSÖ gick på natten den 5 juni 2020 på grund utanför Hönö. Fartyget stod hårt på grundet och behövde assistans för att dras loss. Besättningen klarade sig utan allvarliga skador. Fartyget fick dock omfattande strukturella skador på babords sida.


Ordförande
John Ahlberk
Utredningsledare
Björn Ramstedt

Nytt i utredningen


2021-10-11 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2021-10-11 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2021-04-19 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2021-04-16 Slutrapport
RS 2021:03 Slutrapport

Skriv ut