Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län

S-116/21
Händelsedatum: 2021-05-31

Den 31 maj 2021 uppstod en brand på fartyget SALAR som låg förtöjt i Landskrona hamn. Branden uppstod under lastning av ett parti metallavfall. Branden var svårsläckt med kraftig rökutveckling och arbetet med att släcka branden pågick i ca tolv timmar. Branden orsakade inte några allvarliga skador på fartyget. Inte heller uppstod några personskador.



Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Tomas Ojala


Skriv ut