Allvarlig sjöolycka i Landskrona hamn, Skåne län

S-116/21
Händelsedatum: 2021-05-31

Den 31 maj 2021 uppstod en brand på fartyget SALAR som låg förtöjt i Landskrona hamn. Branden uppstod under lastning av ett parti metallavfall. Branden var svårsläckt med kraftig rökutveckling och arbetet med att släcka branden pågick i ca tolv timmar. Branden orsakade inte några allvarliga skador på fartyget. Inte heller uppstod några personskador.Ordförande
Kristina Börjevik Kovaniemi
Utredningsledare
Tomas Ojala

Nytt i utredningen


2023-01-05 SHK:s bedömning av Landskrona Räddningstjänsts rekommendationssvar
2023-01-05 SHK:s bedömning av Landskrona hamn AB:s rekommendationssvar
2022-12-20 SHK:s bedömning av rekommendationssvar inkl. rekommendationssvar från SOS Alarm Sverige AB
2022-12-20 SHK:s bedömning av Naturvårdsverkets rekommendationssvar
2022-12-20 SHK:s bedömning av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB) rekommendationssvar
2022-12-20 SHK:s bedömning av rekommendationssvar inkl. rekommendationssvar från Landskrona stad
2022-12-20 Rekommendationssvar från Landskrona hamn AB
2022-12-20 Rekommendationssvar från Räddningstjänsten Landskrona
2022-12-20 Rekommendationssvar från Naturvårdsverket
2022-12-20 Rekommendationssvar från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
2022-09-13 Sammanfattning och säkerhetsrekommendationer
2022-05-11 Slutrapport
Slutrapport RS 2022:05

Skriv ut