Tillbud vid Rotterdam The Hague Airport (EHRD) i Nederländerna med flygplanet G-LGNJ av modellen Saab 340B

L-104/15
Händelsedatum: 2015-09-30

Utreds av: Nederländerna

Flygplanet startade från Rotterdam The Hague Airport (EHRD) för en reguljärflygning till Aberdeen (EGPD).

Flygplanet förlorade hydraultrycket kort efter start och man beslutade att återvända och landa på Rotterdam The Hague flygplats. Efter utförd landning körde flygplanet av banan och hamnade med noshjulet på en gräsyta utanför banan. Passagerarna evakuerades från flygplanet.


Händelsen utreds av Onderzoeksraad voor Veiligheid (The Dutch Safety Board) i Nederländerna.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2016-12-30 Slutrapport
Slutrapport från Dutch Safety Board DSB, engelsk text

Skriv ut