Tillbud till olycka med ett flygplan av modellen SAAB 340 vid Skellefteå flygplats

L-11/16
Händelsedatum: 2016-02-05

En SAAB 340, opererad av Nextjet, fick på väg från Stockholm till Vilhelmina problem med nedsatt funktion på höjdtrimsystemen. Eftersom besättningen gjorde bedömningen att det skulle vara riskfyllt att fortsätta flygningen till Vilhelmina flygplats valde de att istället att landa på Skellefteå flygplats. Inga skador uppstod på varken flygplanet eller de ombordvarande.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Christer Jeleborg

Nytt i utredningen


2017-01-20 Sammanfattning och rekommendationer
2017-01-20 Slutrapport
Slutrapport RL 2017:01

Skriv ut