Tillbud till kollision mellan ett flygplan av typen Diamond DA 42 NG och snöröjningsfordon på Borlänge flygplats

L-16/19
Händelsedatum: 2019-01-28

Allvarligt tillbud på Borlänge flygplats med hög sannolikhet för en kollision mellan ett flygplan under start av modellen Diamond DA 42 NG och snöröjningsfordon som befann sig på rullbanan.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2020-10-16 SHKs bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2020-10-16 SHKs bedömning av AB Dalaflygets rekommendationssvar
2020-10-16 Rekommendationssvar från Transportstyrelsen
2020-10-16 Rekommendationssvar från AB Dalaflyget
2020-07-08 Sammanfattning och rekommendationer
2020-01-24 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:01

Skriv ut