Tillbud på Stockholm-Arlanda flygplats

L-140/18
Händelsedatum: 2018-11-28

Utreds av: Indien

En Boeing 787 opererad av Air India landade på Stockholm-Arlanda flygplats och fick klarering till gate 28R. Flygplanet taxades dock i riktning mot gate 28L. När besättningen uppmärksammade situationen beslutade man att svänga höger för att ansluta till rätt gate. I samband med svängen kolliderade flygplanets vänstra vingspets med en byggnad.

SHK klassificerade händelsen som ett tillbud och beslutade att inte utreda den. Indiska myndigheter beslutade därefter att ändå utreda händelsen.

SHK utsåg initialt en ackrediterad representant att bistå utredningen.

Det har sedermera klargjorts att utredningen inte genomförs av Indiens säkerhetsutredningsmyndighet (Aircraft Accident Investigation Bureau of India). I stället genomförs den av den indiska luftfartsmyndigheten. SHK har konstaterat att under sådana förhållanden är de internationella bestämmelserna i Chicagokonventionens Annex 13 inte tillämpliga. Berörda myndigheter och organisationer i Sverige kan frivilligt bidra till utredningen men SHK har inte laglig grund att kräva att de lämnar information till den indiska luftfartsmyndigheten. SHK har därefter avslutat ärendet.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Nicolas Seger


Skriv ut