Tillbud med svenskregistrerat flygplan mellan East Midlands och Guernsey i Storbritannien

L-12/18
Händelsedatum: 2018-02-14

Utreds av: Storbritannien

Ett svenskregistrerat flygplan av typen BAE-ATP opererat av West Atlantic Sweden, hamnade i ett tillfälligt okontrollerat läge under flygning.Flygplanet var på väg från East Midlands till Guernseys flygplats i England när tillbudet inträffade. Piloterna återfick kontrollen över flygplanet och kunde göra en normal landning. Inga personskador eller skador på flygplanet uppstod.

Ärendet utreds av Storbritanniens utredningsmyndighet AAIB (Air Accidents Investigation Branch). Haveriutredaren Gideon Singer har utsetts till svensk ackrediterad representant i ärendet.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2018-12-17 Slutrapport
Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB Bulletin 12/2018 endast engelsk text

Skriv ut