Tillbud med flygplanet SE-MHF av modellen BAE-ATP vid East Midlands, Storbritannien

L-85/18
Händelsedatum: 2018-05-03

Utreds av Storbritannien

Flygplanet fick under flygning problem med bl.a. de elektriska systemen.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2019-04-26 Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB Bulletin 5/2019 (endast engelsk text)

Skriv ut