Tillbud med ett luftfartyg av typen SAAB 2000 mellan Genève och Rom

L-125/15
Händelsedatum: 2015-09-22

Utreds av: Schweiz

Flygplanet, en SAAB 2000 med registrering HB-IZP förlorade kabintrycket på flygnivå 270 över norra Italien den 22 september 2015. Ett nödförfarande att sjunka till en säker höjd utfördes och flygplanet kunde fortsätta till destinationen utan ytterligare problem.

Händelsen utreds av Swiss Safety Investigation Board (STSB) i Schweiz.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2017-05-08 Slutrapport
Slutrapport HB-IZP (endast fransk text)

Skriv ut