Tillbud med ett luftfartyg av typen CRJ 900 i Gällivare

L-78/20
Händelsedatum: 2020-09-10

Ett flygplan som opererades av Regional Jet skulle starta från Gällivare flygplats. Flygplanet taxades till startbanan. När besättningen ökade motorpådraget och släppte bromsarna drog planet åt vänster. Besättningens försök att korrigera kursen var verkningslösa och man avbröt starten och bromsade. När flygplanet kom till stopp befann sig noshjulet ungefär två meter utanför bankanten.


Ordförande
Jonas Bäckstrand
Utredningsledare
Tony Arvidsson


Skriv ut