Tillbud med ett flygplan av typen SAAB 340B

L-89/16
Händelsedatum: 2016-08-23

Efter start från Ballina/Byron Gateway i Australien drabbades en av flygplanets motorer av kompressionsstall, varför besättningen stängde av den och återvände till Ballina.

Den australiensiska haveriutredningsmyndigheten, ATSB, utreder händelsen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Peter Swaffer

Nytt i utredningen


2016-11-25 Slutrapport
Slutrapport från ATSB - AO-2016-104

Skriv ut