Tillbud med ett flygplan av typen Saab 340 i Ungern

L-44/20
Händelsedatum: 2020-06-05

Utreds av: Ungern

En Saab 340 med registrering HA-TAD var på väg från Arad (LRAR) till Paris CDG (LFPG). Under stigning i isbildningsförhållanden, på flygnivå 170, hörde besättningen ett kraftigt slag och kände starka vibrationer. Besättningen deklarerade en nödsituation och ändrade rutten till Budapest (LHBP), den närmaste flygplatsen. På 5 000 fots höjd upphörde vibrationerna och besättningen avbröt nödsituationen och landade utan anmärkning. En markinspektions utfördes och inga fel hittades.


Svensk ordförande
Jenny Ferm
Ackrediterad representant
Gideon Singer


Skriv ut