Tillbud med ett flygplan av typen British Aerospace BAe ATP i samband med landning på East Midlands Airport i Storbritannien

L-138/17
Händelsedatum: 2017-12-14

Utreds av: Storbritannien

Under inflygning till East Midlands Airport kunde besättningen inte koppla ur autopiloten på flygplanet (registreringsbeteckning SE-MHF). De beslutade att utföra ett omdrag och efter att de lyckats koppla ur autopiloten gjordes en normal landning.

Tillbudet utreds av haverikommissionen i Storbritannien. SHK har utsett en ackrediterad representant i den brittiska utredningen.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Ola Olsson

Nytt i utredningen


2018-12-17 Korrigering av Bulletin 12/2018 SE-MHF - Storbritanniens haverikommission AAIB (endast engelsk text)
2018-12-17 Slutrapport
Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB Bulletin 12/2018 SE-MHF (endast engelsk text)

Skriv ut