Tillbud med ett flygplan av typen BAe ATP

L-25/16
Händelsedatum: 2016-01-26

Under en flygning mellan Jersey och Guernsey upplevde besättningen på luftfartyget G-BUUR svårigheter med autopiloten, vilket i sin tur resulterade i problem med höjdrodret.

Storbritanniens haveriutredningsmyndighet, AAIB, utreder händelsen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Johan Nikolaou

Nytt i utredningen


2016-10-04 Slutrapport
Slutrapport AAIB UK Bulletin 9/2016, text på engelska

Skriv ut