Tillbud med ett flygplan av modellen BAe ATP vid Jersey flygplats, Storbritannien

L-64/20
Händelsedatum: 2020-08-18

Utreds av: Storbritannien

Efter start med flygplanet SE-MAO upplevde besättningen kontrollproblem varefter flygplanet återvände och landade utan anmärkning.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Mats Trense

Nytt i utredningen


2021-04-27 Bilaga - Ordlista för förkortningar AAIB UK (endast engelsk text)
2021-04-27 Slutrapport
Slutrapport - Storbritanniens haverikommission AAIB-26863 (endast engelsk text)

Skriv ut