Tillbud med en flygplan av typen Saab 340 vid Carlisle Airport (UK)

L-127/19
Händelsedatum: 2019-08-30

Under stigning från Carlisle Airport (CAX) noterades att varvtalet för vänster propeller var lågt. Besättningen försökte, men lyckades inte justera varvtalet. Nödläge förklarades och besättningen försökte stänga av vänster motor i enlighet med gällande procedur, men detta kunde inte göras på normalt sätt. Motorn fick istället stängas av genom att brandhantaget drogs så att bränsleförsörjningen ströps. Landning fick därefter göras med en motor. Landningen förlöpte dock utan anmärkning och inga person- eller sakskador uppstod. Händelsen utreds av den brittiska säkerhetsmyndigheten AAIB. SHK har utsett haveriutredaren Gideon Singer till ackrediterad representant i utredningen.


Svensk ordförande
Helene Arango Magnusson
Ackrediterad representant
Gideon Singer

Nytt i utredningen


2020-08-14 Bilaga till slutrapport med ordlista (endast engelsk text)
2020-08-14 Slutrapport
L-127/19 Slutrapport publicerad av AAIB UK (endast engelsk text)

Skriv ut