Tillbud med flygplan G-LGNR av typ SAAB 2000 efter start från Manchester flygplats

L-111/15
Händelsedatum: 2015-11-06

Utreds av: Storbritannien

Flygplanet, en SAAB 2000 med registreringen G-LGNR, med 32 personer ombord, startade från Manchester flygplats vid 17-tiden (UTC) den 6 november 2015. Kort efter start uppfattades flygplanet svårt att styra i rolled. Besättningen valde att återvända till Manchester och landade utan ytterligare problem.

Händelsen utreds av Air Accidents Investigation Branch (AAIB) i Storbritannien.


Svensk ordförande
Mikael Karanikas
Ackrediterad representant
Christer Jeleborg

Nytt i utredningen


2017-01-16 Slutrapport
Slutrapport från UK AAIB Bulletin 1/2017, endast engelsk text

Skriv ut