Separationsunderskridande vid Göteborg City Airport

L-100/15
Händelsedatum: 2015-09-23

Den 23 september 2015 inträffade ett separationsunderskridande i luftrummet vid Göteborg City Airport då en startande helikopter av typen EC 120B kom för nära ett landande flygplan av typen Cessna C525. Separationen var som minst 1,3 nm med en höjdskillnad på 300 fot.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Agne Widholm

Nytt i utredningen


2017-06-30 SHK:s bedömning av Transportstyrelsens rekommendationssvar
2017-06-30 Rekommendationssvar Från Transportstyrelsen
2016-09-16 Slutrapport
Slutrapport RL 2016:06

Skriv ut