Olycka på Varberg/Getterön flygplats med ett motorsegelflygplan av modellen Scheibe-SF25C

L-53/19
Händelsedatum: 2019-05-05

Flygplanet drabbades enligt uppgift av motorbortfall kort efter start varpå det slog i marken. De två ombordvarande skadades och fick föras till sjukhus med ambulans. Flygplanet fick mycket omfattande skador.


Ordförande
Helene Arango Magnusson
Utredningsledare
Tony Arvidsson

Nytt i utredningen


2020-10-27 Revidering av SHK:s bedömning av Svenska Segelflygförbundets rekommendationssvar
2020-10-27 SHK:s bedömning av Svenska Segelflygförbundets rekommendationssvar
2020-10-27 Rekommendationssvar från Svenska Segelflygförbundet
2020-07-08 Sammanfattning och rekommendationer
2020-04-29 Slutrapport
Slutrapport RL 2020:04

Skriv ut