Olycka vid landning på Bahamas

L-12/17
Händelsedatum: 2017-02-07

Utreds av Bahamas.

Ett luftfartyg av typen Saab 340A användes i inrikes flygtrafik på Bahamas. Efter start fick besättningen en indikering om ett fel på landstället. Man beslutade då att återvända och landa på Grand Bahama International Airport. Vid landningen vek sig det vänstra huvudstället och luftfartyget körde av banan. Endast lindriga personskador uppkom.

Utredningsmyndigheten på Bahamas, AAID, utreder händelsen. SHK har utsett en ackrediterad representant att bistå utredningen.


Svensk ordförande
Jonas Bäckstrand
Ackrediterad representant
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2018-02-08 Slutrapport
Slutrapport - Bahamas myndighet för säkerhetsutredningar inom civil luftfart AAID# A17-000602 (endast engelsk text)
2017-03-21 Statusrapport L-12/17 C6-HBW Bahamas (Endast Engelsk version)

Skriv ut