Olycka vid Hässleholms flygplats med ett flygplan av typen Piper PA-18-150

L-84/19
Händelsedatum: 2019-06-23

I samband med landning tog flygplanets hjul i hög säd strax före stråkets början varvid flygplanet slog runt med strukturella skador som följd. Piloten fick lindriga skador.


Ordförande
Mikael Karanikas
Utredningsledare
Sakari Havbrandt

Nytt i utredningen


2019-09-05 Slutrapport
Slutrapport RL 2019:11

Skriv ut